V letech 2018-2020 naše společnost prováděla inženýrské sítě a rekonstruovala komunikace v městské části Praha - Koloděje. Součástí rekonstrukcí byly asfaltové a žulové povrchy.