V srpnu roku 2014 jsme měli zahájit novostavbu mateřské školy v Brandýse nad Labem. Jelikož se ale na pozemku vyskytly archeologické nálezy, stavba byla přerušena. Znovu byla zahájena až koncem října 2014 a do konce roku 2014 byly dokončeny železobetonové základy. Dokončení celé stavby je plánováno na červenec 2015.
investor: město Brandýs nad Labem
fin. objem: 22,8 mil. Kč