V prosinci 2014 jsme zahájili stavbu mateřské školy v obci Břežany II. Dokončení je plánované na srpen 2015.
investor: Obec Břežany II
fin. objem: 34,6 mil. Kč