Vítejte na stránkách společnosti Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. (zkratka EKIS, spol. s r.o.).

Hlavní náplní naší společnosti je provádění staveb. Specializujeme se na výstavbu inženýrských sítí, komunikací a pozemních staveb. Pro všechny druhy realizovaných staveb jsme schopni zajistit vlastními silami projektovou, inženýrskou a zeměměřičskou činnost. Svým širokým rozsahem činnosti zajišťujeme komplexní plnění požadavků stavebníků v oblasti výstavby inženýrských a pozemních staveb.
Dále se zabýváme projektováním staveb pro širokou veřejnost, realitní činností. Dále také poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména službami koordinátora staveb více.


Cílem vedení společnosti je, aby EKIS, spol. s r.o. byla zdravou a moderní stavební firmou, schopnou konkurence i pod vedením dalších generací.Naše společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. získala finanční podporu z operačního programu „Operační program Praha – Adaptabilita“ na projekt „Komplexní vzdělávací program pro zaměstnance EKIS, spol. s r.o. zaměřený na podporu profesního vzdělávání k prohlubování kvalifikace v oblasti stavebnictví“.

dotace
OPPA výzva Smlouva k výběrového řízení

Evropský sociální fond
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti