V říjnu 2016 jsme zahájili stavbu pavilónu základní školy v ulici Špitálská v Praze 9. Do konce roku jsme provedli výkop jámy se zajištěním záporovým pažením a základovou desku.

Novostavba pavilónu ZŠ Špitálská, investor MČ Praha 9