Přinášíme fotogalerii dokončené stavby rekonstrukce ulice U Stadiónu v Mladé Boleslavi. Stavba byla dokončena v květnu 2015.
investor: město Mladá Boleslav
fin. objem: 31,2 mil. Kč