Novinky PF 2023 (3. 1. 2023) více >>
NAPIŠTE NÁM >>

EKIS, spol. s r.o.
Náchodská 2421, Praha 9

O Společnosti

Získané certifikáty

ISO9001

 
ISO9001
Politika kvality
Společnost EKIS, spol. s r.o. je držitelem certifikátu pro zavedený a udržovaný systém managementu jakosti splňující požadavky revidované normy ČSN EN ISO 9001: 2016 v rozsahu svého zaměření:
 • provádění pozemních a inženýrských staveb
 • činnosti prováděné hornickým způsobem
 • zeměměřická činnost
 • inženýrská činnost a projektová činnost ve výstavbě
 

ISO14001

Politika ochrany životního prostředí
Společnost EKIS, spol. s r.o. má zavedený a udržuje environmentální
management systém (EMS) dle řízené dokumentace EMS v rozsahu
svého zaměření:

 • provádění pozemních a inženýrských staveb
 • činnosti prováděné hornickým způsobem
 • zeměměřická činnost
 • inženýrská činnost a projektová činnost ve výstavbě
 

Environmentální management systém představuje přístup k životnímu prostředí při všech
činnostech společnosti. Jeho prostřednictvím začlenila společnost péči o životní
prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu

BOZP a PO

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci věnuje společnost maximální pozornost již od svého založení
v roce 1991. Společnost má zavedený a udržuje systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci splňující požadavky řízené dokumentace EKIS, pol. s r. o. v oblasti OHSAS 18001 v rozsahu
zaměření společnosti:

 • provádění pozemních a inženýrských staveb
 • činnosti prováděné hornickým způsobem
 • zeměměřická činnost
 • inženýrská činnost a projektová činnost ve výstavbě
 


 
Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů
Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů