Novinky Areál společnosti GTL (23. 5. 2018) dokončen!!!!! více >>
NAPIŠTE NÁM >>

EKIS, spol. s r.o.
Náchodská 2421, Praha 9

O Společnosti

Získané certifikáty

ISO9001

 
ISO9001
Politika kvality
Společnost EKIS, spol. s r.o. je držitelem certifikátu pro zavedený a udržovaný systém managementu jakosti splňující požadavky revidované normy ČSN EN ISO 9001: 2016 v rozsahu svého zaměření:
  • provádění pozemních a inženýrských staveb
  • činnosti prováděné hornickým způsobem
  • zeměměřická činnost
  • inženýrská činnost a projektová činnost ve výstavbě
 

ISO14001

Politika ochrany životního prostředí
Společnost EKIS, spol. s r.o. má zavedený a udržuje environmentální
management systém (EMS) dle řízené dokumentace EMS v rozsahu
svého zaměření:

  • provádění pozemních a inženýrských staveb
  • činnosti prováděné hornickým způsobem
  • zeměměřická činnost
  • inženýrská činnost a projektová činnost ve výstavbě
 

Environmentální management systém představuje přístup k životnímu prostředí při všech
činnostech společnosti. Jeho prostřednictvím začlenila společnost péči o životní
prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu

OHSAS 18001

 
OHSAS 18001
Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. věnují zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci maximální pozornost již od svého založení v roce 1991. Ve snaze posílit postavení společnosti na trhu, jsme se rozhodli zajistit v této oblasti ješte soulad s normou ČSN OHSAS 18001 a získat certifikát dokladující zavedení a udržování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


 
Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů
Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů