Novinky PF 2023 (3. 1. 2023) více >>
NAPIŠTE NÁM >>

EKIS, spol. s r.o.
Náchodská 2421, Praha 9

O Společnosti

Základní údaje o společnosti

Společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. (zkratka EKIS, spol. s r.o.) byla založena v roce 1991 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 2362, s hlavním předmětem podnikání v oblasti provádění staveb a to především inženýrských sítí, vodovodů a kanalizačních stok. V průběhu dalších let společnost rozšířila svou činnost o realizaci pozemních staveb a staveb prováděných hornickou činností.
Rozvoj společnosti se odráží v rozšiřování aktivit i do dalších oborů, které přímo i nepřímo souvisí s hlavní činností. V současné době se společnost také zabývá projektováním staveb, inženýrskou činností, geodetickou činností, realitní činností, činnostmi v oblasti bezpečnosti práce a zakázkovou zámečnickou výrobou.
Naše společnost sídlí v Praze 9 - Horních Počernicích v ulici Náchodská, odkud je zajišťována výstavba ve východní části Prahy a okolí. Též zde sídlí ostatní nevýrobní střediska. Z provozovny v Praze 5 - Radotíně, náměstí Osvoboditelů, je zajišťována výstavba v západní části Prahy a v přilehlém území středních Čech. Tato provozovna zajišťuje komplexní výstavbu infrastruktury městských částí Prahy na západním břehu Vltavy a obcí v širokém okolí Prahy.