Reference - Inženýrské stavby

Rekonstrukce ulice U Stadiónu, Mladá Boleslav

-výměna podkladních vrstev komunikací
-nové povrchy ze živice
-nové povrchy ze zámkové dlažby
-veřejné osvětlení
-dešťová kanalizace
-mobiliář
-sadové úpravy

Biotop Radotín

-Nádrže pro koupání a čištění
-Studny
-Rozvody kanalizace a vodovodů
-Veřejné osvětlení
-Parkoviště
-Sadové úpravy
-Oplocení

Inženýrské sítě a komunikace v obci Bášť

 • Dešťová a splašková kanalizace
 • Vodovod
 • Plynovod
 • Veřejné osvětlení
 • Komunikace
 • Infrastruktura pro 57 stavebních pozemků

Inženýrské stavby v obci Libeř

 • Cyklostezka
 • Oprava historického mostu
 • Lávka pro pěší a pro cyklisty
 • Schody ke kostelu
 • Dešťová kanalizace
 • Veřejné osvětlení

Revitalizace centra obce Libeň

 • Oprava dešťové kanalizace
 • Terénní úpravy
 • Rekonstrukce chodníků a komunikací
 • Autobusové zastávky
 • Sadové úpravy
 • Dopravní značení
 • Veřejné osvětlení
 • Městský mobiliář
 • Revitalizace břehů rybníku
<< < 1 2 3 4 5 > >>