Reference - Inženýrské stavby

Komunikace v Horních Počernicích, ulice Sekeřická

 • Dešťová kanalizace
 • Přeložky inženýrských sítí
 • Rekonstrukce komunikací a chodníků
 • Sadové úpravy

Revitalizace rybníků v Dolních Břežanech

 • Vyčištění rybníků
 • Úprava břehů
 • Úprava vtokových a výtokových objektů z lomového kamene
 • Komunikace a chodníky

Autobusové zastávky Horoušánky, Jirny, Šestajovice

 • Rekonstrukce inženýrských sítí
 • Nové povrchy zastávek včetně nástupních ostrůvků
 • Nové čekárny
 • Nové veřejné osvětlení zastávek

Rekonstrukce historické návsi - Dolní Břežany

 • Rekonstrukce dešťové kanalizace
 • Rekonstrukce povrchů návsi
 • Veřejné osvětlení
 • Sadové úpravy

Inženýrské sítě a komunikace Radonice u Prahy

 • Splašková kanalizace včetně přípojek a revizních šachet
 • Dešťová kanalizace včetně přípojek a uličních vpustí
 • Retenční nádrž
 • Vodovod včetně přípojek a vodoměrných šachet
 • Plynovod včetně přípojek a kiosků pro měření
 • Veřejné osvětlení
 • Komunikace ze zámkové dlažby
 • Komunikace ze živice
 • Sportovní hřiště
 • Dětská hřiště
<< < 1 2 3 4 5 > >>